Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

NGUYỄN QUANG HUỲNH: Chuốc lấy đau thương

                                 CHUỐC LẤY ĐAU THƯƠNG

Oái oăm cái hội chọi trâu
Mua vui cho khách... “ lộn ngầu” nát sân
Thắng thua nào đã yên thân
Đẩy vào lò mổ cắt gân, tế...làng

Lột da, xẻ thịt ...“xếp hàng”
Thôn trên, xóm dưới rình rang trống kèn

“Đầu cơ nghiệp” nào có hèn
Đồng sâu, ruộng cạn bao phen...với người
Cớ chi đổi toẹt trận cười
Tuyệt tình bè bạn giữa người và trâu

Ngập bờ cơn tức từ lâu...
Trâu nhà quay húc vỡ đầu chủ nhân
Âm hồn cũng được chia phần (?)!
Nén nhang, đĩa thịt người thân cúng thờ .
                                                      3/7/2017

                                   Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét