LỊCH SỬ SANG TRANG

Đến thăm Chùa Tháp - Đất Thiêng
 Mấy ngàn năm vẫn vẹn nguyên cõi bờ
Việt nam bè bạn xa xưa
Qua bom đạn, đến bây giờ: anh em

Chung dòng sông, chung nỗi niềm
Gạo thơm chung hạt,giầu thêm nghĩa tình
Thân quen như giữa quê mình
Hương sen ngan ngát...hôi sinh dưới trời

Đau nhiều, thương chẳng thể vơi
Giữ đất nước bạn: chúng tôi góp phần
Câu thơ vui dệt nên vần
Bốn mươi năm đón người thân trở về

Đến đây như thể là quê
Luyến lưu chẳng muốn ra về, người ơi!.

                                               PhNômPênh    22/6/2017

                                                     TháiGiang
28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ0903647713