Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

THÁI GIANG: Vào hùa


       VÀO HÙA.

Để mưa cứ thế tự tình
Gió đừng thổi nữa, cong hình sợi mưa
Cầu vồng bắc nhịp ảo mờ
Nắng đan vạt áo, gửi xưa bảy màu

Con sào bến vắng chờ lâu
Con đò hứng bóng bảy màu, buồn không ?
Mưa cong sợi lánh cầu vồng
Chiều sương tim tím bủa vòng lối quê

Nghe trong tiếng bước ai về
Vội vàng như sợ triền đê bỏ bùa
Trăng lên nghiêng bóng mái chùa
Cảnh này tình ấy vào hùa ...
                                              Nhau chăng !(?)

                                           14/6/2017
                                  Thái Giang
28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ0903647713

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét