Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

NGUYỄN QUANG HUỲNH: Lỗi lầm từ đất


LỖI LẦM TỪ ĐẤT

Lỗi lầm từ đất mà ra
Mất tình bạn hữu giữa ta và mình
Con một nhà, mẹ cha sinh
Chỉ vì đất cát tuyệt tình anh em

Đất làm đổi trắng thay đen
Đất làm cả họ anh em hầu tòa
Đất làm tan cửa nát nhà
Đất làm bao kẻ chẳng ra hồn người

Bắc thang lên hỏi ông trời
Còn đâu đạo lý ở đời này không ? (!).

                                    Nguyễn Quang Huỳnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét