Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

LÊ QUỐC THỌ: Thơ anh Hà Ngọc Kim - HÀ NGỌC KIM: Thơ anh.


    THƠ ANH HÀ NGỌC KIM
( thân tặng Anh Hà Ngọc Kim)

Khuôn vàng thước ngọc hóa thành sông*
Buông chiếc thuyền thơ* lướt giữa dòng
Xuôi ngược thơ* đi hòa bốn biển
Giao lưu thơ* đến với muôn lòng
Dạt dào tình cảm khơi nguồn hứng
Tinh tế ngôn từ đẹp ý mong
Thưởng thức thơ* Anh nhiều ước muốn
Tri âm tri kỷ mãi hoài trông.

Chú thích: * Câu 1, tên anh chữ "Hà" là dòng sông,
" Ngọc Kim" là vàng và ngọc.
**** Từ " thơ" dùng ở 4 câu, biết là lặp từ, nhưng muốn
nhấn mạnh chủ ý cảm mến thơ anh.

                          Lê Quốc Thọ.

                  THƠ ANH
( nhận được bài thơ trên, anh HNK họa như sau:)

Thơ anh thọ mãi với non sông
Đẹp tựa muôn hoa rạng giống dòng
Thục nữ bao người man mác dạ
Văn nhân lắm kẻ xuyến xao lòng
Câu thần vang tiếng gần xa mến
Vận thánh vọng lời sáng tối mong
Tri kỷ tri âm thường ngưỡng mộ
Tình thơ thắm thiết những hằng trông.

                   Hà Ngọc Kim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét