Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

HÀ NGỌC KIM: Cũng là mừng chung


CÙNG LÀ MỪNG CHUNG

Cảm ơn anh đến cùng tôi
Tình quê nặng nghĩa đầy vơi ân tình
Nhâm nhi chỉ có chúng mình
Mà mang âm hưởng bóng hình đôi quê
Nhân Sơn - Dừa Lãng bạn bè
Cùng Anh Sơn tự ngày xưa một nhà
Xuân về biếc lộc thơm hoa
Tôi mừng riêng bạn cũng là mừng chung
Mừng vui cảnh ngộ trùng phùng
Thỏa bao ngày tháng ước mong đợi chờ ...

Hà Ngọc Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét