Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

NGUYỄN QUANG HUỲNH: Âm vang mùa thu.


                             ÂM VANG MUA THU

Bao mùa thu đã đi qua
Giờ còn nhớ tiếng tù và vang vang
Tiếng loa, tiếng mõ rộn ràng
Phá tan kho Nhật ta mang thóc về

Dân nghèo thành thị, đồng quê…
Đánh nhào địa chủ, nhất tề đứng lên
Đi theo cờ Đảng búa liềm
Diệt tan phát xít, xây nền tự do

Sát vai liềm, búa chung lo
Ruộng đồng, nhà máy, hầm lò về tay
Đồng tâm góp sức dựng xây
Âm vang cách mạng còn đây thu nào

Việt Nam mãi mãi tự hào
Mùa thu tháng tám cờ sao rợp trời
.

                  Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình Dĩ An, Bình Dương
DĐ:01229482775

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét