Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

NGUYỄN QUANG HUỲNH: Nhớ các Anh

NHỚ CÁC ANH

Sáu tư người lính Gạc Ma
Sáu tư ngôi mộ sáng lòa biển xanh
Muôn người thương nhớ các anh
Tuổi tên ghi tạc sử xanh ngàn đời

Của ta đất, biển, bầu trời …
Con Hồng, cháu Lạc trọn lời cha ông
Quyết tâm giữ cõi Tiên Rồng
Hoàng Sa nhuộm thấm máu hồng bấy nay

Đuổi quân Bành trướng cướp ngày
Gạc Ma đất thánh dạn dầy ngàn năm
Biển xanh đỏ máu hờn căm
Quê nhà , lòng mẹ ruột tằm quặn đau !.
                                                      17/3/2017

                                                 Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét