Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

NGUYỄN QUANG HUỲNH: Tháng ba

THÁNG BA

Tháng ba hoa gạo rực trời
Nồng nàn thắp lửa chờ người yêu xa
Trên nương tím biếc hoa cà
Tháng ba đào, mận thành ra quả rồi

Tháng ba xong việc, thảnh  thơi
Tháng ba sấm động, báo hồi mãn xuân
Tháng ba đón rét nàng Bân
Tháng ba tấu nhạc ve ngân đón hè

Tháng ba lúa biếc đồng quê
Cỏ gà óng mượt triền đê bãi bờ
Tháng ba in đậm vào thơ …
Tháng ba đói kém bây giờ lùi xa.

                                            2/3/2017

                                  Nguyễn Quang Huỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét